Slomski - Tom Makofski - tmak400@gmail.com
Dorothy Slomski

Dorothy Slomski

Dorothy: b. Feb 23, 1918; d. July 20, 1955

Daughter of Clara Slomski


Dorothy Slomski2a t5a_output sig

Dorothy SlomskiSlomskigenealogyfamily tree