Genealogy - Slomski - Tom Makofski - tmak400@gmail.com